Blog

Митове за градското земеделие в София

Градкото земеделие в София се “вижда” и “разбира” от общинската администрация през призмата на пет мита. Според нас тези митове пречат на ясното разбиране за това какви са някои от причините за градско земеделие и защо то би трябвало да се подкрепя на градско и национално ниво. Първи мит: Градкото Read more…

Blog

Myths about urban gardening

Urban gardening in the city of Sofia is “seen” and “understood” by city planners and policy makers through the lens of five myths. We found that these myths distort understanding of why urban gardening is taking places and why it needs to be supported at national and city level. Myth Read more…